Evenementen

Gedurende het jaar worden er door de vereniging diverse aktiviteiten georgani-seerd zoals clinics, cursussen, trainingen en lezingen. Indien u als lid geregistreerd staat kunt u deze tegen gereduceerd tarief of soms zelfs gratis bijwonen. Tijdige aanmelding is wenselijk vanwege de beperkte plaatsen.
Lidmaatschap

U kunt zich aansluiten bij onze vereniging indien u in het bezit bent of een berijder bent van een paard of pony. Het paard of pony dient in bezit te zijn van een paardenpaspoort. Dit mag zowel een Nederlands als buitenlands erkend paspoort zijn.Alle stokmaten én kruisingen zijn welkom, zolang zij maar in het bezit zijn van een paardenpaspoort. Uiteraard zijn ook de eigenaren en rijders van Arabische Volbloeds welkom.

Het bestuur.
Wedstrijden

Als u wedstrijden rijdt
of daarmee wilt beginnen, dan is het lid-
maatschap van de KNHS verplicht.

Ook als u geen wedstrijden rijdt, kunt u lid worden van de vereniging en profiteren van de diverse activiteiten.

Het lidmaatschap van de vereniging kost 45 euro per jaar. Dit is excl. alle afdrachten aan de KNHS en Kring..

Startpas dient u apart aan te vragen. Tevens ontvangt u, na betaling van de KNHS afdrachten, het magazine Paard & Sport thuis.
Aanmelden als lid

U kunt zich aanmelden als lid indien u aan één of meerdere voorwaarden voldoet zoals eerder beschreven.
Via onderstaande link verzoeken wij u
de benodigde gegevens aan ons te verstrekken zoals:


Naam: Ruiter/amazone/eigenaar
Adres en woonplaats
Geboorte datum
Telefoonnummer
E-mail adres

Naam paard
Copie stamboek papier
Incl pedigree
t/m 4de generatie

Aanmelden
Lidmaatschap tarieven 2016:

A. LEDEN (elders al KNHS-lid) € 45,00
B. LEDEN (via ons KNHS-lid) € 45,00 + € 20,00 KNHS-Basism.schap + eventueel andere KNHS-diensten, zoals startpas (paarden € 108,00, pony's € 85,00) enz, Kring € 5,25 per afgegeven startpas.
C. ONDERSTEUNENDE LEDEN (geen KNHS-lid) € 45,--

Afmelden voor het lidmaatschap van 2017 dient te gebeuren vóór 30 november bij de secretaris van de vereniging: E-Mail

Klik hier voor het aanmeldingsformulier.